Раководство

i.v.

Ивон ВЕЛИЧКОВСКИ,
претседател на ЛП

 

Кире БУЗЛИЕВ,
потпретседател на ЛП – заменик на претседателот

 

Ankica Trpkovska web

M-р Анкица ТРПКОВСКА,
потпретседател на ЛП

Filip Nikolovski web
Филип НИКОЛОВСКИ,
генерален секретар на ЛП

 Q web
Членови на Извршниот комитет
(по азбучен ред на презимето):
 
– Љупчо АРСОВСКИ;
– Зоран ГАВРИЛОВСКИ;
– Томислав ДЕРИБАБОВ;
– Јасмина ДИМОВСКА;
– Марјан МИХАЈЛОВСКИ;
– Драгица МИЛОШЕВСКА;
– Проф. д-р Голупка НЕЧЕВСКА – ЦВЕТАНОВСКА;
– Сашо ПЕТРОВСКИ.
 
Секретари:
– Стојанче Илиевски, административен секретар;
– Марјан Михајловски, секретар за меѓународна соработка;
– Никола Наумовски, организациски секретар;
– Петар Горобински, секретар за односи со јавноста – портпарол.
 
Комисии при Извршниот комитет:
 
– Комисија за безбедност
претседател: Орце Велковски,
секретар: постапката на избор е во тек
 
 – Комисија за финансии
претседател: Марјан Михајловски,
заменик на претседателот: Киро Спанџев,
секретар: постапката на избор е во тек.
 
 – Комисија за земјоделство, шумарство и рурален развој
претседател: Миодраг Мишолиќ,
заменик на претседателот: Валентина Дерибабова,
секретар: постапката за избор е во тек
 
– Комисија за здравство
претседател: Др. Елена Андонова,
секретар: постапката за избор е во тек;
 
– Комисија за култура
претседател: Методи Јовановски,
секретар: постапката за избор е во тек; 
 
– Комисија за образование, информатика и спорт
претседател: Андреј Филиповски,
секретар: Емилија Димовска
 
– Комисија за одбрана
претседател: постапката на избор е во тек,
секретар: постапката на избор е во тек.
 
– Комисија за надворешна политика
претседател: Љупчо Арсовски
секретар: Марко Марковски.
 
– Комисија за политички систем и законодавство
претседател: Владимир Кацарски,
секретар: постапката на избор е во тек.
 
– Комисија за спорт
претседател: Проф. Д-р Александар Поповски,
секретар: постапката на избор е во тек.
 
– Комисија за транспорт и комуникации
претседател: постапката на избор е во тек,
секретар: постапката на избор е во тек.
 
– Комисија за човекови и граѓански слободи и права
претседател: Гордана Трпчевска
секретар: постапката на избор е во тек.
 
– Комисија за човечки ресурси:
претседател: Кире Бузлиев,
секретар: постапката на избор е во тек.