Колумни, ПРЕС и соопштенија

Зголемувањето на даночната стапка е погрешен чекор

Либералната партија смета дека зголемувањето на персоналниот данок на 18% за оние кои имаат нето приходи над 1000 евра месечно би бил погрешен чекор. Според Либералната партија, со тој предлог ќе бидат казнети сите оние кои имаат плата за п... Повеќе

Органи на ЛП - седници и активности